|| Shri Kasturba Stri Vikas Gruh ||

Since 1957

Date of Establishment 02-10-1957

History

Activities

Our Activities


 • Smt. M. M. Shah Mahila Ashraya Griha
 • Matushri R. J. Tanna Bal Pratisthan
 • Balika Sanrakshan Griha
 • Matrushri Jivibai Balgriha Kutir
 • Smt. M. A. Mehta Mahila Adhyapan Mandir
 • Smt. S. T. D. Bal Adhyapan Mandir
 • Smt. G. S. Mehta Kanya Vidyalaya
 • Smt. J. C. Mehta Primary School
 • Smt. S. T. D. Mehta Bal Mandir
 • Shri Chandariya Udyog - Griha
 • Shri S. P. Mehta Occupational Training Centre
 • Shri Shravika Satsang Mandal - Wembley U. K. Mahila & Bal Pustakalaya
 • Smt. M. M. Shah Mahila Chhatralaya
 • Shri Jibuti Hindu Mahajan Vyavasayi Mahila Nivas Griha
 • Shri Jyoti Trust Arogya Kendra